มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากร สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากร

สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องเรียน, ห้องทำงาน,

ห้องประชุม, ห้องสมุด, พื้นที่อ่านหนังสือ, Stadium, รถไฟฟ้า เป็นต้น

และสามารถถอดหน้ากากอนามัย ขณะอยู่คนเดียว, ออกกำลัง,

รับประทานอาหาร, ดื่มน้ำ, อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก

หรืออยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง

 

 

 

 

| writer Kannika Mano |