บริการงานให้คำปรึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา พร้อมที่รับฟังปัญหา ให้การปรึกษาเบื้องต้น

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บริการงานให้คำปรึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

พร้อมที่รับฟังปัญหา ให้การปรึกษาเบื้องต้น ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตและสุขภาพจิต

ติดต่อสอบถามและขอรับบริการ ได้ทาง

Ø Office: D1 Building Room 127 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)

Ø Tel: 053-916666, 053-916167-9 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)

Ø E-mail: student-support@mfu.ac.th

Ø FB: facebook.com/MFUCounseling

 

หมายเหตุ: หากนักศึกษาต้องการพบจิตแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. แผนกจิตเวช (ชั้น 1) โทร. 053-914118

ตรวจสอบตารางแพทย์ออกตรวจ https://medicalcenter.mch.mfu.ac.th

 

| writer Kannika Mano |