ทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน

การแจ้งการย้ายทะเบียนบ้านกลับไปยังที่อยู่ตามภูมิลำเนา