ติดต่อหอพัก

Office of Student Dormitory
Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100

Tel : 0 5391 7117
E-mail :  dormitory.studentaffair@mfu.ac.th