ข้อมูลหอพัก สำหรับนักศึกษา ปี 1/2565

สำหรับนักศึกษาไทย 1/2565

For International Student, 2022

ประกาศ มฟล. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565