ติดต่อเรา

หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ส่วนพัฒนานักศึกษา
อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 106
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Facebook: https://www.facebook.com/MFUDSS