ขอเชิญร่วมทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)”
บัญชีเลขที่ 672-0-30196-6

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งข้อมูลในการออกใบเสร็จไปที่ email: scholarship.sdad@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187
-----
You are invited to make merit to "Buddha offering for scholarship" academic year 2022
Donate by transfer money to Bangkok Bank, Mae Fah Luang University Branch
Account name "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)"
Account No. 672-0-30196-6

Please send transfer slip and information to issuing the receipt to email: scholarship.sdad@mfu.ac.th
Tel. 053-916186, 053-916187

 |   |  112 ครั้ง