การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 (สัญจร)

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ประชาสัมพันธ์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลิงก์ข่าว

 |   |  77 ครั้ง