กิจกรรม Lanna Festival 2022

Categories: studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา

Lanna Festival 2022

"จุดประทีป ต๋ามเตียนล้านนา ถวายโคมปู่จ๋าตี้ลานดาว"

เมื่อวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า โดยส่วนพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ชมรมดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง ชมรมนาฏศิลป์ 

โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา เช่น การประดิษฐ์กระทง หยอดผางประทีป แขวนโคมล้านนา อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และการประกวดฑูตรักษ์วัฒนธรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งเสริมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมโดย ส่วนประชาสัมพันธ์

 

| Created by Wijitra Noonin | อ่านข่าวทั้งหมด 95 ครั้ง