โครงการสัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28

Categories: studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา

สภานักศึกษา ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา เป็นเจ้าภาพ

โครงการสัมมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา และ นายปรมี ปัญญาภรณ์ประสาท ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ก่อนเริ่มพิธีเปิด ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงราย โดย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้น กล่าวต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ภาพกิจกรรม โดย ส่วนประชาสัมพันธ์

 

| Created by Wijitra Noonin | อ่านข่าวทั้งหมด 174 ครั้ง