กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ส่วนพัฒนานักศึกษา นำโดย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี และ ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการทุนการศึกษา จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการรับทุนต่างๆ อีกทั้งให้ข้อคิดและคำแนะนำในการเป็นนักศึกษาทุน 

ภาพข่าวโดย ส่วนประชาสัมพันธ์

 |   |  164 ครั้ง