นักกีฬา มฟล. คว้า 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นักกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ประเภทสปอร์ตฟิสิคบุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.จากนายธีระวิทย์ คำคูณเมือง นักศึกษาสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

 

 

 |