มฟล. ออกประกาศแนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19 หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ออกประกาศแนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19 หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่

https://bit.ly/แนวปฏิบัติติดเชื้อ-เสี่ยงสูง

VDO และคู่มือการใช้งาน MFU.START :

https://covid19.mfu.ac.th/?page_id=3639

 

| writer Kannika Mano |