บริการงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

บริการงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

พร้อมที่รับฟังปัญหา ให้การปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตและสุขภาพจิต

 

ติดต่อสอบถาม / ช่องทางในการขอรับบริการ

Ø Office: D1 Building Room 127 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)

Ø Tel: 053-916666, 053-916167-9 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)

Ø E-mail: student-support@mfu.ac.th

Ø FB: facebook.com/MFUCounseling

 .....

 

[PR] Counseling Service, Division of Student Development Affairs, Mae Fah Luang University

Dear All Students,

Counseling Service, Division of Student Development Affairs; 

provides counseling service for students regarding all aspects of studies, campus life and mental health    

 

Contact us via any of the following channels 

Ø Office: D1 Building Room 127 (Monday - Friday at 8.00-16.00 Hrs.)

Ø Tel: 053-916666, 053-916167-9 (Monday - Friday at 8.00-16.00 Hrs.)

Ø E-mail: student-support@mfu.ac.th

Ø FB: facebook.com/MFUCounseling

 .....

 

นักศึกษาสามารถเช็คสุขภาพใจของตนเองได้จากแบบประเมินนี้

(Find on the links below for checking your mental health)

Ø แบบคัดกรองสุขภาพจิต (Mental Health Test)

| writer Kannika Mano |