แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษามีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษามีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://covid19.mfu.ac.th/?p=4747

| writer Kannika Mano |