ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข” (Oasis of Happiness)

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

“เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข” (Oasis of Happiness)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/kAJXgpjwm8qmn1nWA

สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น! (จำนวนจำกัด!)

กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.

กลุ่มที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.

**นักศึกษาที่เข้าร่วมรับ MFU Character 3 คะแนน**

 

| writer Kannika Mano |