ปฏิทินกำหนดการที่ควรทราบสำหรับนักศึกษาใหม่

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการที่ควรทราบสำหรับนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://info.mfu.ac.th

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

| writer Kannika Mano |