มาคลายความเครียดและเติมพลังใจกัน ในกิจกรรม "เติมพลังใจให้ตัวเอง"

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

มาคลายความเครียดและเติมพลังใจกัน ในกิจกรรม "เติมพลังใจให้ตัวเอง"

ร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop วิธีเติมพลังใจให้ตัวเองและการผ่อนคลายความเครียด

วันที่: 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

สถานที่: ห้องพวงชมพู ชั้น 5 อาคาร E-Park (M-Square)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: MFU Character 6 คะแนน

Scan QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ผ่านลิงค์ https://forms.gle/77RMJdjL5DJoQowg6

| writer Kannika Mano |